تاريخ روز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک سرمایه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت سود سهام و وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده و پاره سهم ناشي از افزايش سرمايه بانك سرمايهسود سهام سال مالي منتهي به 29/12/1392 و وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده و پاره سهم ناشي از افزايش سرمايه بانك سرمايه به حساب سهامداران واريز گرديد.

به گزارش روابط عمومي بانك سرمايه، متعاقب ثبت صورتجلسه افزايش سرمايه اين بانك و برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده در تاريخ 14 بهمن ماه سال جاري و تصويب سود نقدي به ازاي هرسهم 350 ريال، سود سهام سال مالي منتهي به 29/12/1392 در ايام الله دهه مبارك فجر به حساب سهامداران حقيقي (زير يك درصد) داراي سپرده كد 808 در اين بانك، واريز شد.

گفتني است سهامداران حقوقي (زير يك درصد) نيز مي بايست ضمن ارائه اصل معرفي نامه شركت مربوطه و اعلام شماره حساب بانكي و شماره شباي حساب مذكور در سربرگ آن شركت در ايام هفته (شنبه الي چهارشنبه) از ساعت 8 الي 14 به اداره حسابداري، آمار، بودجه و سهام (معاونت سهام) بانك سرمايه واقع در ساختمان ادارات مركزي بانك سرمايه به نشاني تهران، خيابان سپهبد قرني، نبش خيابان اراك، پلاك 34، طبقه همكف مراجعه فرمايند.

در ادامه اين گزارش آمده است به ازاي هر حق تقدم استفاده نشده و پاره سهم ناشي از افزايش سرمايه بانك سرمايه نيز مبلغ 1433 ريال به حساب سهامداران داراي سپرده كد 808 در اين بانك، واريز گرديده است.

سهامداران حقوقي نيز مي بايست جهت دريافت وجوه مذكور ضمن ارائه اصل معرفي نامه شركت مربوطه و اعلام شماره حساب در سربرگ آن شركت در ايام هفته (شنبه الي چهارشنبه) از ساعت 8 الي 14 به اداره حسابداري، آمار، بودجه و سهام (معاونت سهام) بانك سرمايه به نشاني فوق الذكر مراجعه فرمايند.