تاريخ روز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک سرمایه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعیه تحویل گواهینامه های نقل و انتقال و سپرده اوراق بهاداراطلاعيه تحويل گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار بانك سرمايه (سهامي عام)
 شماره ثبت 262377 و شناسه ملي 10103798457

بدين وسيله به اطلاع كليه سهامداران محترم حقيقي و حقوقي اين بانك مي رساند گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار با سرمايه 4000 ميليارد ريال آماده توزيع مي باشد. لذا از كليه سهامداران تقاضا مي شود جهت دريافت گواهينامه مذكور با همراه داشتن گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار قبلي و كارت ملي يا شناسنامه و اشخاص حقوقي با معرفي نماينده خود به اداره حسابداري، آمار، بودجه و سهام (معاونت سهام) اين بانك واقع در تهران، خيابان شهيد سپهبد قرني، نبش خيابان اراك، پلاك 34، ساختمان ادارات مركزي بانك سرمايه، طبقه همكف در ايام هفته (شنبه الي چهارشنبه) از ساعت 8 لغايت 14 و يا كليه شعب بانك در سطح كشور مراجعه نمايند.

ضمناً گواهينامه نقل و انتقال و سپرده اوراق بهادار با سرمايه قبلي 3535 ميليارد ريال از درجه اعتبار ساقط مي باشد.