تاريخ روز : پنجشنبه 09 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک سرمایه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

نماد بانک سرمایه در بازار پایه فرابورس (ب) بازگشایی گردید.نماد بانک سرمایه در بازار فرابورس گشایش یافته و آماده معامله می باشد.

از مورخ 1397/08/01 نماد بانک سرمایه (سمایه) در بازار پایه فرابورس (ب) بازگشایی گردید و کلیه سهامداران و متقاضیان گرامی می توانند نسبت به معامله سهام بانک سرمایه خود اقدام نمایند.