تاريخ روز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک سرمایه

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعیه در خصوص لزوم ثبت نام سهامداران محترم بانک سرمایه در سامانه سجام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوهاطلاعیه

"قابل توجه سهامداران محترم بانک"

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیر ساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران (سهامداران)  حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) اعلام می نماید. این سامانه در اجرای قانون مبارزه با پولشوئی(مصوب 1386) و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب 1394) راه اندازی شده است.

مطابق ضوابط حاکم، اخذ هر گونه خدمات پایه برای مشتریان حقیقی و حقوقی منوط به شناسائی و ثبت اطلاعات اشخاص مذکور می باشد. با راه اندازی این سامانه هر شخص تنها با یک بار شناسائی و ثبت اطلاعات امکان برخورداری از کلیه خدمات بازار سرمایه را خواهد داشت. بدیهی است محرمانگی اطلاعات اعلامی از سوی اشخاص، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، محفوظ خواهد بود.

·        گام های مورد نیاز برای تکمیل فرایند ثبت نام در سامانه سجام به آدرس ذیل:

 http://dara.csdiran.com/ sejam   

1- مراجعه به بخش ثبت نام سامانه سجام

2-واردکردن شماره تلفن همراه توسط مشتری

3-ارسال کد تائید از طریق پیامک به مشتری توسط سامانه سجام

4-واردکردن کد تائید توسط مشتری

5-تعیین نوع مشتری توسط مشتری( ایرانی حقیقی، ایرانی حقوقی، خارجی حقیقی، خارجی حقوقی)

6-نمایش هزینه ثبت نام در سامانه توسط سامانه سجام

7-پرداخت هزینه از طریق درگاه بانکی توسط مشتری

8-تکمیل اطلاعات فرم های ثبت نام توسط مشتری که شامل مراحل ذیل می باشد:

1-8-  تعیین نماینده یا اصیل(ولی: ارسال شناسنامه هردو فرد، قیم: ارسال قیم نامه رسمی، وکیل: ارسال وکالتنامه رسمی، وصی: ارسال وصیت نامه)

2-8-اطلاعات هویتی (نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد و ...)

3-8-اطلاعات ارتباطی (آدرس، تلفن همراه و ...)

4-8-کدهای بورسی

5-8-اطلاعات شغلی

6-8-اطلاعات مالی

7-8-حساب های بانکی

1-استعلام اطلاعات وارد شده به منظور راستی آزمایی توسط سامانه سجام.

2-ارسال نتیجه استعلام از طریق پیامک به مشتری توسط سامانه سجام (استعلام موفق:ارسال کد رهگیری، استعلام نا موفق: ارسال مشکل موجود)

3-مراجعه به بخش " انتخاب دفتر پیشخوان دولت" در سامانه دارا و انتخاب دفتر، شعبه و روز مراجعه با وارد کردن کد رهگیری.

 4-مراجعه حضوری به دفتر پیشخوان دولت و ارائه کارت ملی توسط مشتری.

5-ثبت اثر انگشت، تصویر چهره و تصویر امضاء و ذخیره نهایی اطلاعات مشتری.

·        مراحل فرآیندبازیابی کد رهگیری:

1-مراجعه به بخش سجام در سامانه دارا

2-بازیابی کد (انتخاب گزینه بازیابی کد رهگیری)

3-ورورد اطلاعات (ورود شماره موبایل و کد ملی)

4-استخراج کد (استخراج کد رهگیری در سامانه)

5-ارسال کد (ارسال کد رهگیری از طریق پیامک به مشتری

·         فرآیند ویرایش اطلاعات مشتری:

1-مراجعه به بخش سجام در سامانه دارا

2-بخش ویرایش (انتخاب گزینه ویرایش اطلاعات)

3-ورود اطلاعات (ورود شماره تلفن همراه و کد ملی)

4-ویرایش و تائید (ویرایش و ذخیره اطلاعات)

درخاتمه اعلام می دارد جهت مطالعه و بهره برداری از راهنما و کلیپ آموزشی در بخش سوالات متداول می توانید به آدرس http:// www.csdiran.com/ announcements/ details/47  مراجعه نمائید.